Preview Mode Links will not work in preview mode

FalkEngberg Podcast


Kolla in våra sketcher varje vecka på instagram viktor_engberg jensmedj_falk

 

Stöd oss på patreon https://www.patreon.com/FALKENGBERG

 

Kontakta oss på Falkengberg@gmail.com

Apr 29, 2020

Jens och viktor berättar bla om vad det innebär att hissa sig, barernas hittepå regler, att viktor låg i kuvös och när jens hade en skenande Mercedes på verkstaden en gång.