Preview Mode Links will not work in preview mode

FalkEngberg Podcast


Kolla in våra sketcher varje vecka på instagram viktor_engberg jensmedj_falk

 

Stöd oss på patreon https://www.patreon.com/FALKENGBERG

 

Kontakta oss på Falkengberg@gmail.com

Jun 12, 2019

Viktor har börjat på fotboll, Jens har ångest och sedan pratar de lite om toxic masculinity samt att man bör hålla sig på marknivå annars kan allt gå åt helvete Lex-Mount Everestkön.

Stöd oss på : https://www.patreon.com/FALKENGBERG