Preview Mode Links will not work in preview mode

FalkEngberg Podcast


Kolla in våra sketcher varje vecka på instagram viktor_engberg jensmedj_falk

 

Stöd oss på patreon https://www.patreon.com/FALKENGBERG

 

Kontakta oss på Falkengberg@gmail.com

May 15, 2019

Johannes har tänkt ut vad olika komikers fans ska kallas för. Tänk typ beliebers. Viktor stör sig på folk som poserar med att de inte är händiga sen gör han det själv. Vi kommer även in lite på medicinvetenskap, idrottspsykologi och vikingar.

Stöd oss gärna på https://www.patreon.com/FALKENGBERG